Logo KCK

Kynologenvereniging Kennemerland, gevestigd aan Sportparklaan 14, Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KC Kennemerland, www.kckennemerland.nl;
Adres: Sportparklaan 14, 2103 VT  Heemstede;
Tel. 0610340860;
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kynologenvereniging Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
KC Kennemerland geeft trainingen voor hond en baas, voor het aanmelden hebben wij persoongegevens nodig voor betaling en volgen van de cursus. Voor het lidmaatschap van de Vereniging KC Kennemerland hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
KC Kennemerland stuurt 2 soorten nieuwsbrieven waarbij gebruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens waarvoor toestemming is gevraagd. Een voor informatie over het lidmaatschap en een voor algemeen nieuws m.n. activiteiten waarvoor u zich vrijwillig heeft aangemeld.
In het clubgebouw van KC Kennemerland is er camerabewaking ter beveiliging, bij de ingang van het clubgebouw hangt een sticker waarop het cameratoezicht is bekend gemaakt aan bezoekers. Bij het gebruik van de camera worden persoonsgegevens verwerkt, nl. video-opnames van beeld en geluid.
Op internet worden foto's van activiteiten van KC Kennemerland getoond van honden, cursisten en bezoekers, op verzoek van KC Kennemerland. De getoonde foto's zijn geselecteerd zodat zo min mogelijk herkenbare personen worden getoond.
Indien er toch ongewenst een foto van u op de website staat, kunt u dit aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan zal deze zo spoedig mogelijk worden verwijderd.


Persoonsgegevens gebruikt door KC Kennemerland

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- IP adres;

- Camerabewaking clubgebouw;

- Foto's.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kynologenvereniging Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- Het volgen van lessen;

- Bewaking van het clubgebouw;

- Ter begeleidende informatie op de website;

- Het voeren van een administratie voor o.a. de belastingdienst.

KC Kennemerland verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Toestemming van de betrokken persoon,

De gegevens verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van diensten zoals het betalen en volgen van een hondentraining.

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kynologenvereniging Kennemerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kynologenvereniging Kennemerland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kynologenvereniging Kennemerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kynologenvereniging Kennemerland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Persoonsgegevens zullen aangeleverd worden aan de Raad van Beheer, als verwerkingsverantwoordelijke, ten behoeve van uitvoeringstaken zoals het verzorgen van examens en de accreditatie van de Kynologisch Instructeurs. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kynologenvereniging Kennemerland gebruikt technische, functionele, statistische en marketing cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Het gebruik van marketing cookies kunt u toestaan of afwijzen via de cookiebanner. Voor verdere details zie de Cookie Verklaring.
Ook kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kynologenvereniging Kennemerland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Kynologenvereniging Kennemerland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kynologenvereniging Kennemerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief

Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in uw mailbox.