Kynologische Kennis I

Algemeen

De opleiding Kynologische Kennis deel 1 (KK1) biedt veel informatie voor iedereen, hondeneigenaar of niet, die zich in het leven van de hond wenst te verdiepen.

Als u (aspirant) bestuurder van een kynologische vereniging bent, dan is deze basiskennis eigenlijk onontbeerlijk. Net als voor (aspirant) fokkers. Al was het in het laatste geval alleen maar omdat de maatschappij steeds kritischer wordt en meer eisen aan een fokker gaat stellen.

De KK1 opleiding vormt eveneens een goede basis voor vele andere opleidingen binnen de kynologie. Denk daarbij niet alleen aan de opleiding tot exterieurkeurmeester maar ook aan andere disciplines binnen de kynologie zoals gedrag en gehoorzaamheid, jacht en andere vormen van hondensport.

Lesavonden: Donderdag: 19.30 uur – 22.00 uur

Start cursus:; 7 september 2017

Plaats: Sportparklaan 14, 2103 VT Heemstede

Cursuscoördinator: Josje de Bruin (06-10342466)

Cursuskosten leden € 125,00

Cursuskosten niet-leden: 150,00

NU INSCHRIJVEN

Examendata:

2018

  • 16 juni
  • 27 oktober

Lesmateriaal en boeken:

Kynologisch Reglement (182 blz. downloaden):

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/170101_kr-geldig-vanaf-1januari2017_v2.pdf

Eindtermen Examenreglementen (26 blz.): downloaden:

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/opleidingen/kaderreglement-uitvoeringsregels-kki-kkii-eb-eindtermen_ge..pdf

Handboek Kynologische Kennis

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologische-kennis-1/handboek-kynologische-kennis-1---3e-druk/

Rashondenboek (foto’s van hondenrassen)

Lesrooster

Download hier het lesrooster 2017-2018 (pdf)

De KK1 cursus omvat de volgende vakken:

 a. Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch    Reglement)
Het ontstaan van de Raad van Beheer, algemene bepalingen, opzet van de stamboekhouding, gang van zaken bij exposities en relevante bepalingen van het tuchtrecht en de bezwaar- en beroepsprocedure.

b. Rassenkennis:
Het aan de hand van afbeeldingen kunnen herkennen van regelmatig op Nederlandse tentoonstellingen uitgebrachte honden, het kunnen plaatsen van deze honden in hun betreffende FCI-rasgroep, enige kennis omtrent het oorspronkelijk gebruiksdoel en aanverwante rassen binnen de rasgroep.

c. Voedingsleer:
De verschillende nutriënten in de hondenvoeding en hun belang daarin.
Begrippen als energie, stikstofbalans, biologische waarde van eiwitten, aminozuren, voedingswaarde van eiwitten, vetten en koolhydraten
De anatomie van het gebit en het spijsverteringskanaal en kennis van de wijze van vertering van de verschillende nutriënten.
De verschillende voedingsmiddelen en de wijze van aanbieding.
De verschillende vormen van commerciële hondenvoeders en van de voor- en nadelen.
Afwijkende voedingen, drachtige en zogende teef, pups en opgroeiende honden.

d. Voortplanting:
De anatomie van de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen.
De voortplantingscyclus bij de teef; de duur van de verschillende periodes (pro-oestrus, oestrus, met-oestrus en anoestrus) en kennis van de uitwendige verschijnselen en gedrag die hiermee gepaard gaan.
Het normale gebeuren bij de dekking en tijdens de dracht.
Het normale verloop van de partus en het herkennen van afwijkingen hiervan.
Mogelijke hulp bij de geboorte en bij pasgeboren pups.
Het belang van het colostrum.

e. Gedragsleer:
De verschillende periodes in de groei van de pup (vegetatieve fase, inprentingfase,socialiseringsfase).
Het belang hiervan en hoe er mee om te gaan, de basisprincipes van het normale gedrag en afwijkingen hiervan.

f. Erfelijkheidsleer:
De basisprincipes van de erfelijkheidsleer zoals de wetten van Mendel, verschil genotype, fenotype, homozygoot / heterozygoot, dominantie / recessiviteit / incomplete dominantie, mutaties, geslachtsgebonden vererving.
Cytologie: de algemene bouw van de cellen (=geen examenstof).

g. De in de kynologie gehanteerde terminologie.

h. Gezondheidsleer:
Het voorkomen en bestrijden van de meest voorkomende in- en uitwendige parasieten (vlooien, teken, luizen, mijten, spoel- en lintwormen).
Een aantal infectieziekten (hondenziekte, parvo-virus, Hcc, leptospirose, kennelhoest, rabiës) en hun preventie.
Het herkennen van uitwendig waarneembare anatomische afwijkingen zoals afwijkende gebitstanden, entropion, ectropion gespleten verhemelte, staartafwijkingen, meertenigheid.

i. Verzorging en huisvesting:
De verzorging van verschillende vachtstructuren, gebit, nagels, oren en ogen.
Criteria t.b.v. kennelnaam aanvraag.

(Bron: Raad van Beheer, KCWF)