Kynologische Kennis II

Algemeen
De opleiding Kynologische Kennis deel II (KKII) is een uitgebreid vervolg op de opleiding KKI. Niet alleen uit interesse kan deze opleiding gevolgd worden, maar het is de volgende (verplichte) stap in de opleiding naar exterieur keurmeester.

Vakken
De vakken die in deze opleiding aan bod komen zijn de volgende:

  • Cytologie;
  • Anatomie;
  • Fysiologie;
  • Erfelijkheidsleer (voortzetting van de KKI);
  • Bewegingsleer;
  • Embryologie;
  • Reglementen betreffende het keurmeesterambt.

Examen
Het examen KKII wordt gehouden in het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam. Het examen, dat mondeling is, wordt uitsluitend georganiseerd als er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal acht kandidaten). Gemiddeld worden er zeven examens per jaar georganiseerd. In de maanden januari, juli en augustus is er géén examen. U kunt alleen aan het examen deelnemen, als u het examen Kynologische Kennis I met goed gevolg heeft afgelegd.
Bron: Raad van beheer

Download hier de volledige beschrijving van KK2
Download hier het lesrooster 2016
OP 1 september start een cursus KK2 u kunt zich hiervoor opgeven echter dit is een voorlopige inschrijving. Bij voldoende deelname gaat de cursus door. U krijgt hierover in augustus bericht.
INSCHRIJVEN